AB Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları konusunda Dost Meclisi Projesi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları konusunda Dost Meclisi ile 200.000 € bütçeli proje hazırlanıyor.