Deyr Yakup Manastırının (Nemrutun Tahtı) Turizme Kazandırılması

Deyr Yakup Manastırı'nın (Nemrut’un Tahtı) turizme kazandırılması amacıyla ilk etap olarak yol açma çalışması için proje hazırlandı.