"Hayat Boyu Öğrenme" Projesi

İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Programı kapsamında 175.000 € bütçeli  "Hayat Boyu Öğrenme" proje başvurusu yapıldı.