İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

MİSYON

Çalışanlarımızın mesleki gelişimini sağlamak ve özlük haklarını korumak.

 

VİZYON

Norm kadro çalışmasını tamamlamış, çalışanının kariyer planlamasını yapmış bir belediye olmak.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a) Uygulamadaki mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye personelinin atama, terfi, disiplin, intibak, maaş vb. mali ve sosyal hakları ile ilgili işlemleri yapmak.

b) İstifa, işten çıkarma/çıkarılma ve emeklilik işlemleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak.

c) Eyyübiye Belediyesi personellerinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ Ahmet MUŞLUOĞLU

 


1954 Yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1973 yılında iyi dereceyle Şanlıurfa Lisesini bitirdi. 1974 Yılında Diyarbakır Eğitim Fakültesini kazandı. 1977 Yılında fakülteyi bitirmeden askere gitti. 1981 Yılında Toprak Su Ekip Başmühendisliğinde 657 sayılı yasaya tabi Devlet Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Köy Hizmetleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Özel İdaresinde İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimlerinde görev yaptı. 31.03.2014 Tarihinde 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile kurulan Eyyübiye Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne vekâlet etti. 01.09.2014 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak halen görevine devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

insankaynaklari@eyyubiye.bel.tr