İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürü: M. Nazif KARATAŞ