Keçikıran Mahallesi Stabilize Çalışması

Keçikıran mahallesi stabilize çalışması devam etmektedir.