Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ: ATİK SAHİL

Doğum Tarihi: 14.06.1970

Doğum Yeri : Erzincan

Medeni Durumu: Evli

 

Eğitim

 

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü

Mezuniyet Tezi

Vardakosta Ahmet Ağa’nın Hayatı ve Eserlerinin İncelenmesi, 1995

Yüksek Lisans

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı

Yüksek Lisans Tezi

Şanlıurfa’da Halk Müziği Ve Tasavvuf Müziğinin Etkileşimi, 2009

 

Yabancı Dil

Almanca, Orta düzeyde

İş Deneyimi

TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçılığı, 1994-2004

Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinde Müzik Öğretmenliği, 1995-1999

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğr.Gör. 1999-2009

Harran Ünv.Eğitim Fak.Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik A.B.D.Öğr.Gör. 2009-2014

ŞURKAV Türk Halk Müziği Korosu Şefliği, 2000-2013

ŞURKAV Türk Sanat Müziği Korosu Şefliği, 2000-2013

Harran Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu Şefliği, 2000-2005

Harran Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefliği, 2000-2005

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı Türk Sanat Müziği Korosu Şefliği, 2005-2006

İl Emniyet Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu Şefliği, 2006-2007

ŞANLIURFA SODES Projesi (Birecik’li Çocuklar Müzikle Buluşuyor) Proje Koordinatörü

Birecik Öğretmenler Korosu Şefliği 2009

TRT Ankara Televizyonunda solo ve koro programları

TRT İstanbul Televizyonunda solo ve koro programları

TRT Diyarbakır Televizyonu solo ve koro programı

Eyyübiye Belediyesi Belediye Başkan Yard.2014

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2014

Diğer

Yurt içi pek çok il ve ilçede solo konser

Yurt dışı (Almanya, Japonya,Suriye) konserler

TRT Ankara Televizyonu Solo ve Koro Programları

TRT Diyarbakır Televizyonu Solo ve Koro Programları

Jüri Üyelikleri

Balıkesir Kepsut Şeftali Festivali TSM Jüri Üyeliği

Gençlik-Spor Bakanlığı Ses Yarışması Jüri Üyeliği, Malatya, 2007

Gençlik-Spor Bakanlığı Ses Yarışması Jüri Üyeliği, Erzurum, 2008

Aldığı Ödüller ve Plaketler

Ses Yarışmalarında çok sayıda çeşitli dereceler

Resim Yarışmasında derece

Susurluk 12. Ayran Festivali katılım plaketi

Altınbengi Ses yarışması belge ve plaketi

ŞURKAV THM Konserleri anısına plaketler

ŞURKAV TSM Konserleri anısına plaketler

Harran Üniversitesi Teşekkür Plaketleri

Şanlıurfa 10. Uluslar arası Sanat Haftası katılım plaketi,

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı teşekkür plaketleri

İl Emniyet Müdürlüğü teşekkür plaketi

Halil İbrahim Buluşmaları katılım plaketi

Şanlıurfa Belediye konserleri anısına teşekkür plaketleri

Üniversiteler arası Türk Halk Müziği yarışmaları ödülü

Karaköprü Belediyesi Teşekkür Plaketi

Fırat Üniversitesi Teşekkür Plaketi

Çağlayan Ömer Türkmen Koleji Plaketi

Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Plaketi

Katıldığı Seminerler

Müzikte Öğretim teknikleri, 2001

 

 

YETKİLERİ

a)Bu yönetmenliğin 5. Maddesi ve fıkralarında yer alan faaliyetlerin ve belirtilen çalışmaların yerine getirilmesinde yetkilidir.

b)Müdürlük ile ilgili çalışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.

c)Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını verme, sicil programlarını düzenleme, ödül, takdirname ve yer değişikliği gibi yetkiler müdürün kararıyladır.

d)Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.

e)Bir üst makam tarafından verilecek değer yetkileri kullanma görevi Müdür’e aittir.

 

SORUMLULUKLARI

Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmenlikle kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

GÖREVLERİ

1.Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.

2.Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli, olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.

3.Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların, korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.

4.İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşidi türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.

5.Halk müzeleri yaptırıp, işletilmesi konusunda ilgili makamlarla iş birliğine gider.

6.Halkın istifadesine sunulacak, halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.

7.Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.

8.Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.

9.Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: a)Konferanslar b)Paneller c)Açık oturumlar d)Seminerler e)Sergiler f)Defileler g)Mültivizyon v)Dia gösterileri h)Çeşitli konser ve gösteriler i)Beceri kazandırma ve Meslek edindirme kursları düzenlemek k)Tiyatro, sinema ve gösterileri l)Halk müziği ve oyunları kursları m)Türk sanat müziği kursları n)Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.

10.Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.

11.İhtiyaç duyulması halinde, ilçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar.Ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlara birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.

12.Belediye kanunun, 76. Ve 77. Maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin, bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.

13.Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.

14.Belediye faaliyetleri konusunda, halka bilgilendirme çalışmalarını yapar.

15.Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekânları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanır.

16.Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.

17.Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.

18.Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişiminde bulunur.

19.Vatandaşı bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.

20.Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personele katılımını sağlar.

21.Amir memur ilişkisi içersinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerini yerine getirir.

 

MİSYONU

Öncü uygulamalarla kent insanının kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak tarihi geçmişine uygun sosyal ve kültürel etkinliklerle bölgenin inanç turizmi merkezi olmasına katkı sunmak.  

 

VİZYONU

İlçe genelinde gerçekleştirilecek Kültürel ve Sosyal etkinliklerle kentlilik bilinci oluşturmak, hemşerilerimizin yaşadığımız yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanmış, Kültürel ve Sosyal açıdan gelişen, kendisine güvenen, yaşadığı yerin ve toplumun sorunları ile ilgilenen duyarlı bireyler haline gelmesine katkı sağlamak ve Sosyal ve kültürel faaliyetlerde öncü ve örnek olmak…

 

HİZMET KALİTE STANDARTLARI

Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliklerin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:  0 414 215 42 73 - 0 414 215 36 99  

Adres: Kurtuluş Mahallesi 1017. Sokak no:10 Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi    

 

 

kulturvesosyalisler@eyyubiye.bel.tr